Hoxe publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 12 de abril de 2016 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados.

Destacamos que se inclúen catro plazas e un novo temario.

Aquí a ligazón á convocatoria.