Publicado no Diario Oficial de Galicia a composición do tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados. Podedes acceder á resolución completa na seguinte ligazón.