Últimas novidades

May 9, 2017, 10:50 AM
Publicada a versión on-line do libro sobre a Lei de procedemento administrativo común.
Mar 13, 2017, 10:29 AM
Unha aproximación aos cambios introducidos polas novas leis de procedemento